donderdag 19 maart 2020

PortretrechtIn deze blog wil ik dieper ingaan over het portretrecht. Het portretrecht betreft de rechten die een geportretteerde heeft met betrekking tot de publicatie van het portret dat van hem of haar is gemaakt. De regels van het portretrecht zijn ondergebracht in de Auteurswet. Portretrecht en auteursrecht zijn nauw met elkaar verbonden. 

Wat is in eerste instantie een portret?
Een portret is eigenlijk een persoon die op een afbeelding staat. Er is al sprake van een portret bij een afbeelding waarin de persoon kan worden herkend. Voor de toepasselijkheid van het portretrecht maakt de manier van het portret niet uit. Ze bedoelen dus gefotografeerd, geschilderd, getekend enz.

Een niet in opdracht gemaakt portret
Is er geen sprake van een opdracht, dan mag de geportretteerde de grond van zijn portretrecht openbaarmaking van zijn portret tegengaan als hij daar een redelijk belang tegen kan voeren. Dit kan liggen aan de privacy- of commerciële argumenten liggen. Om als voorbeeld een portret tijdens een avondje in de kroeg als voorbeeld te nemen. Er wordt een foto gemaakt van jou terwijl je niet op je best bent- met veel alcohol. Je wilt dat de foto ervan afgehaald word. Dit is mogelijk omdat het niet een in opdracht gemaakt portret is en jouw privacy schendt. Het privacybelang van de geportretteerde zal moeten worden afgewogen tegen een ander belang, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting van degene die het portret heeft gepubliceerd. Het zijn de omstandigheden van het geval die bepalen of de privacy van de geportretteerde of de vrijheid van meningsuiting van de maker het zwaarst moeten wegen.

In opdracht gemaakt portret
Als het portret in opdracht wordt gemaakt, gelden er andere regels. Dit heeft te maken met het feit dat de maker van het portret, bijvoorbeeld de fotograaf, het auteursrecht op de door hem gemaakte foto's heeft en de geportretteerde het portretrecht op diezelfde foto's. Voor openbaarmaking van een portret is dan ook de toestemming vereist van zowel de fotograaf als de geportretteerde. De maker, dus de fotograaf, mag dit portret dus niet openbaar maken zonder toestemming van de geportretteerde.

Social media en portretrecht
Van zelf gemaakte foto's heb je meestal het auteursrecht. Wanneer je deze foto's op social media plaatst blijft het auteursrecht in stand. Maar let op: in veel gevallen geef je het platform waarop je de foto's plaatst een licentie op het gebruik hiervan. Vaak staat in de algemene voorwaarden dat jij toestemming geeft om van alles en nog wat te doen met jouw foto's. Daaronder valt bijvoorbeeld het gebruik in advertenties.

Goed om te weten: Het portretrecht geldt tot 10 jaar na overlijden.

Liefs,
Manon

Een reactie posten

© Manon blogt. Made with love by The Dutch Lady Designs.